Knowledge and Innovation

Connecting entrepreneurs, eduction and research in the field of Visual Media and Information Technology

Contact us Partner application

CoE Organisatie

De organisatie van het CoE wordt in stand gehouden door de partnerbijdrage van de leden. Naast de dagelijkse operatie en administratie, worden hieruit de events georganiseerd, actief het netwerk aan (regionale en landelijke) contacten en relaties in stand gehouden en uitgebreid, business cases ontwikkeld op nieuwe initiatieven en de regie...

CoE Partnership

Het CoE draagt zorg voor de business case van door de partners ingebrachte projecten en de regie over de cross-over projecten die worden geselecteerd voor uitvoering. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van beschikbare subsidieregelingen tijdens de startfase de projecten te stimuleren. Een innovatieboard besluit over de projecten portfolio.

CoE Startups

We begeleiden, samen met onze partners, startups in het werkveld van media en technologie. Business coaching, investeringsvraagstukken, subsidie mogelijkheden en andere vormen van begeleiding zijn beschikbaar. De toepassing van de technologie van de startups in de projecten die worden gestart met de partners is een belangrijke opstap voor startups om...

Over het CoE

Het Centre of Excellence (CoE) is een knooppunt voor kennisontwikkeling en innovatie voor nieuwe media en (informatie)technologie.

Het CoE heeft zich tot doel gesteld een verbindende en regisserende rol te spelen in het versterken van de regionale kennisinfrastructuur, waarbij het economische groeipotentieel van de arbeidsmarkt wordt benut ven bevorderd.

Het CoE beoogt het realiseren van een topconsortium voor kennis en innovatie met als oogmerk het stimuleren van product- en dienstontwikkeling door MKB bedrijven zonder eigen R&D capaciteit (meer human capital en kennis op alle niveaus) waarmee behoud en groei van werkgelegenheid wordt gerealiseerd.

Het CoE legt verbinding kennis- en samenwerkingsverbanden met instituten voor vakmanschap en kennis (ROC’s en Hogescholen), ondernemers en gemeentelijke, regionale en nationale platformen. Het verbinden van de het technologische, sociale en creatieve domein rond de onderwerpen die door nieuwe media en technologie worden geraakt of beïnvloed.

Innovatie-events van het Centre of Excellence Apeldoorn

Gold Partners, Startups en Initiatiefnemers

Partner programma

Een overzicht van alle laatste nieuws

Recente Nieuws