Het CoE biedt de context waarin deze vraag kan worden beantwoord door het samenbrengen van organisaties uit een diversiteit aan domeinen en kennisgebieden. Iedere organisatie of instelling heeft haar eigen commerciële doelstelling of maatschappelijk taakstelling. Blijven denken binnen de muren van de eigen wereld, leidt tot oplossingen die veelal die barrières niet kunnen overbruggen.

De uitwisseling van ervaringen en ideeën over de grenzen van werelden ziet het CoE als belangrijke eigenschap om tot daadwerkelijke duurzame inzichten en ontwikkelingen met een multidisciplinair en multi-domein karakter te komen. We hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden, maar we trekken wel met elkaar de kar.

Een belangrijke factor van succes binnen het ecosysteem is onderling vertrouwen. Vertrouwen is essentieel, omdat samenwerking gericht op resultaat en rendement raakt aan de doelstelling en strategie van de participanten in het ecosysteem. Samenwerking geïnspireerd door de impact case als basis voor vernieuwing. Realisatie gedreven door de business case die gezamenlijk wordt opgebouwd om deze impact mogelijk te maken.

Met het verbinden van de het sociale, creatieve en technologische domein legt het CoE de basis voor duurzame innovatie met focus op resultaat en rendement voor en door het ecosysteem.