Het CoE is een stichting voor sociale en technologische innovatie (de coöperatie is op dit moment in transformatie naar een stichting). Het ecosysteem dat zij in stand houdt en stimuleert, wordt gedragen en mede mogelijk gemaakt door haar partners en sponsoren. Partners dragen actief bij aan de doelstelling van het CoE, die gericht is een verbindende en regisserende rol in het versterken van de innovatie infrastructuur, de ontwikkeling van duurzame samenwerking, het stimuleren van economische groei en de aansluiting op de maatschappelijk relevante thema’s van morgen. Het CoE zoekt actief verbinding met Nederlandse en Europese spelers om dit doel te bereiken en daarmee toegevoegde waarde te creëren. Deelnemende organisaties, instellingen voor onderwijs en onderzoek, en organisaties met een maatschappelijke functie werken gezamenlijk aan het realiseren van rendement en resultaat, zowel sociaal als economisch.